Latest News + Date

Binnen de Zuiderkerk zijn verschillende commissie actief, al dan niet tijdelijk (bijvoorbeeld voor een startzondag of kerstnachtdienst). Van enkele vindt u hier een beschrijving. Vindt u het interessant om meer te weten over één van de commissies, of wellicht wilt u meedoen? Dan vindt u de contactgegevens in de beschrijvingen!

Gelukkig zijn er heel wat contactpersonen in de gemeente. Zij houden het oog op ‘hun’ gemeenteleden. Ook is er een aantal gemeenteleden dat geen contactpersoon heeft. Wanneer zij pastorale zorg of aandacht nodig hebben kunnen ze ook altijd een beroep doen op “Vraag Elkaar”. Wij hebben een eigen groep “Vraag Elkaar Zuiderkerk”. Hebt u een vraag, bijvoorbeeld een bezoekje of een vervoer naar de kerk, en weet u niet hoe het opgelost kan worden? Dan kunt u uw vraag stellen in de groep. Het kan ook zijn dat u iets wilt aanbieden. Bijvoorbeeld, samen fietsen of voorlezen. Dat kan ook natuurlijk. Geen computer? Geen probleem. Het vraag elkaar team stelt de vraag voor u in de Zuiderkerk Groep. Het telefoonnummer is 088-7878901.

Voor meer informatie zie www.vraagelkaar.nl. Folders staan op de stander in de Zuiderkerk.

bloemen

‘De bloemen gaan deze week als een groet van de gemeente naar……’

Deze twee dames, Tien Kok en Sibbie Zwanenburg, regelen al een aantal jaren de bloemen voor onze Wijk. Zij bepalen, in overleg met de predikant, wie deze zondag de bloemen vanuit de kerk krijgt. Tien voor de secties 1, 2 en 3, Sibbie voor de secties 4, 5 en 6. Eens in de zes weken gaan de bloemen naar Bertilla en één maal in de zes weken naar iemand in de Servotel. Vrijwilligers bezorgen de bloemen. Weet u iemand die een bloemetje nodig heeft in onze wijk, geef het door aan Sibbie of Tien.

U kunt contact met hen opnemen via de contactgegevens van: T. Kok of S. Zwanenburg.

Sinds eind 2007 hebben we binnen deelgebied Zuid een Liturgische Bloemschikgroep die tijdens de Adventsperiode, de Kerstdagen, de Lijdenstijd en Pasen het bloemwerk verzorgt. De groep bestaat momenteel uit 6 personen.

Het uitgangspunt is om het bloemwerk af te stemmen op het Kindernevendienstproject dat tijdens deze periodes gevolgd wordt. Nadat we van de Kindernevendienst het project hebben gekregen lezen we de bijbehorende Bijbelgedeeltes en bespreken dit. Daarna kijken we hoe we dat in een “bloemschikking” kunnen verwerken. Hieruit blijkt wel dat er best wat voorwerk in zit maar ook dat je daardoor met elkaar in gesprek komt en tot nadenken wordt gezet. De komende Adventsperiode gaat de K.N.D. het anders aanpakken en zal de Bloemschikgroep daardoor ook voor een nieuwe uitdaging staan. Het streven blijft om een aansluiting te vinden in de dienst. Voor het uitvoeren proberen we de taken te verdelen zodat niet ieder weekend dezelfde personen aan de slag moeten.

Kijk ook eens bij afgeronde projecten. Mocht u enthousiast raken: we kunnen best nog versterking gebruiken! Mail uw gegevens dan door aan Foekje de Boer en er wordt contact met u opgenomen!

Een aantal leden uit deelgebied Zuid is zeer creatief bezig met het vormgeven van bijbelse symbolen en fragmenten. Deze creatieve werkgroep draagt de naam "de Verbeelding". De fragmenten worden weergeven in de vorm van schilderijen en wandkleden. De wandkleden vormen samen met de antependia’s één geheel en volgen de kleuren van het kerkelijk jaar.

De schilderijen geven verbeeldingen weer van Bijbelfragmenten die aan de hand van het ‘kerkelijk’ jaar worden geselecteerd en laten zien de  manieren waarop Bijbelse verhalen en geloofsvoorstellingen kunnen worden verbeeld. We zien naast een abstracte ook een meer concrete weergave van Bijbelse voorstellingen.


Dit schilderij is gemaakt naar aanleiding van de schiftlezing uit Johannes 19 : 14 - 17  bij de eerste vesper in de Stille Week. Jezus staat voor Pilatus om veroordeeld te worden. Pilatus ziet echter geen schuld in hem, maar de menigte blijft om zijn veroordeling schreeuwen. 

Kijk ook eens bij "afgeronde projecten". Wilt u meer weten over de werkgroep "de Verbeelding"? Wilt u meedoen? Neem dan contact op met Tity Wouda.