Een aantal leden uit deelgebied Zuid is zeer creatief bezig met het vormgeven van bijbelse symbolen en fragmenten. Deze creatieve werkgroep draagt de naam "de Verbeelding". De fragmenten worden weergeven in de vorm van schilderijen en wandkleden. De wandkleden vormen samen met de antependia’s één geheel en volgen de kleuren van het kerkelijk jaar.

De schilderijen geven verbeeldingen weer van Bijbelfragmenten die aan de hand van het ‘kerkelijk’ jaar worden geselecteerd en laten zien de  manieren waarop Bijbelse verhalen en geloofsvoorstellingen kunnen worden verbeeld. We zien naast een abstracte ook een meer concrete weergave van Bijbelse voorstellingen.


Dit schilderij is gemaakt naar aanleiding van de schiftlezing uit Johannes 19 : 14 - 17  bij de eerste vesper in de Stille Week. Jezus staat voor Pilatus om veroordeeld te worden. Pilatus ziet echter geen schuld in hem, maar de menigte blijft om zijn veroordeling schreeuwen. 

Kijk ook eens bij "afgeronde projecten". Wilt u meer weten over de werkgroep "de Verbeelding"? Wilt u meedoen? Neem dan contact op met Tity Wouda.