Door werkgroep "De Verbeelding" zijn de afgelopen tijd verschillende Liturgische kleden vormgegeven.
De volgende kleden kunt u in de kerk tegenkomen:

 

Kleur: paars  
Kerkelijk jaar:  advent en 40-dagentijd
Betekenis: verootmoediging , inkeer en verwachting
Vormgeving:   De verschillende kleuren van het liturgisch jaar
vermengen zich met het paars. De groene tinten
weerspiegelen de vruchtbare verwachting.
Het rood wakkert ons aan om ons te bewegen
in Gods Geest. En de kleur wit laat zien dat
het licht gaat doorbreken.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Kleur: groen
Kerkelijk jaar:  van Pinksteren tot Advent
Betekenis: hoop, groei, toekomst
Vormgeving:    De boom symboliseert de messiaanse boom. Deze staat verankerd in vruchtbare aarde en heeft zich laten enten om vrucht te dragen. In het veelkleurig bladerdak herkennen we de verscheidenheid van de gemeente: een ieder mag er zijn. De vrolijke bloemen rondom de boom ‘rijpen in de lente tot hij vrucht dragen zal’.
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Kleur: rood
Kerkelijk jaar:  Palmzondag , Pinksteren  en bij de bevestiging  van ambtsdragers en predikanten
Betekenis: liefde en het vuur van de Heilige Geest
Vormgeving:    De bol, met daarin een opening,  weerspiegelt ruimte en respect voor het in eigen taal spreken van alle mensen op deze wereld. De tongen van vuur dansen als vlammen en brengen ons in de stroom van Gods adem. De zon en de duif laten ons het vurige verlangen naar vrede zien.
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Kleur: wit
Kerkelijk jaar:  van kerstnacht t/m Driekoningen
van Pasen tot Pinksteren
Betekenis: feest; stralend nieuw begin
Vormgeving:    In het onderste gedeelte, zien we de chaos en leegte van de schepping.  Het kruis, gemaakt van stof dat de windselen verbeeldt, brengt dood en opstanding bij elkaar. Door de opening tussen de beide helften van het kruis zien wij a.h.w. de weg naar het  licht. De goudglans in het bovenste gedeelte van de wandkleden loopt vooruit op de vuurgloed van het feest van Pinksteren.