Sinds eind 2007 hebben we binnen deelgebied Zuid een Liturgische Bloemschikgroep die tijdens de Adventsperiode, de Kerstdagen, de Lijdenstijd en Pasen het bloemwerk verzorgt. De groep bestaat momenteel uit 6 personen.

Het uitgangspunt is om het bloemwerk af te stemmen op het Kindernevendienstproject dat tijdens deze periodes gevolgd wordt. Nadat we van de Kindernevendienst het project hebben gekregen lezen we de bijbehorende Bijbelgedeeltes en bespreken dit. Daarna kijken we hoe we dat in een “bloemschikking” kunnen verwerken. Hieruit blijkt wel dat er best wat voorwerk in zit maar ook dat je daardoor met elkaar in gesprek komt en tot nadenken wordt gezet. De komende Adventsperiode gaat de K.N.D. het anders aanpakken en zal de Bloemschikgroep daardoor ook voor een nieuwe uitdaging staan. Het streven blijft om een aansluiting te vinden in de dienst. Voor het uitvoeren proberen we de taken te verdelen zodat niet ieder weekend dezelfde personen aan de slag moeten.

Kijk ook eens bij afgeronde projecten. Mocht u enthousiast raken: we kunnen best nog versterking gebruiken! Mail uw gegevens dan door aan Foekje de Boer en er wordt contact met u opgenomen!