Het kerkelijk jaar is gesitueerd rondom de Christelijke feestdagen die als volgt zijn gerangschikt:

A: Kerst
Kerst is het feest waarin de geboorte van Jezus Christus als Gods Zoon wordt herdacht. In de bijbel krijgt de geboorte van Jezus de meeste aandacht in het evangelie van Lucas.
Dit gedachtenis feest wordt ieder jaar op 25 december als eerste kerstdag en 26 december als tweede kerstdag gevierd.
De periode voorafgaand aan het kerstfeest is de advents periode. De advent begint altijd 4 zondagen  voor het kerstfeest.
Tijdens de advent periode staat er op de liturgische tafel een kaarsenstandaard met 4 kaarsen, elke zondag wordt er een extra kaars aangestoken.
Voorafgaande aan de 1e kerstdag is er een “Kerstnachtdienst” als specifieke herdenking van Jezus Christus geboorte.

 

De liturgische kleuren tijdens de adventsperiode zijn:
1e t/m 2e  zondag  van advent = paars
3e zondag van advent = paars of roze
4e zondag van advent = paars
Kerstnacht en Kerstfeest = wit
De zondagen na Kerst tot en met de zesde zondag na advent = wit

 

 

 

  B: Pasen

Met Pasen worden het sterven en de opstanding van Jezus Christus herdacht. Het is het belangrijkste feest van het christendom.
Voorafgaande aan het paasfeest is er de 40 (werk)dagen tijd.
Dit is een periode van bezinning, eenvoud en soberheid waarin toegeleefd wordt naar het Paasgebeuren. De laatste week van de 40 dagen tijd is de “stille week”. Iedere avond komt de gemeente bijeen om in stilte het gebeuren rondom Pasen te herdenken. De donderdag is de “Witte Donderdag” en vrijdag daarop wordt de “Goede Vrijdag” genoemd. Op vrijdag werd Jezus Christus veroordeeld en gekruisigd. Als symbool van het sterven van Jezus Christus wordt tijdens de samenkomst de paaskaars gedoofd en verlaten de mensen in stilte de kerk.
Op de zondag, 1e paasdag, wordt er nieuwe paaskaars ontstoken en wordt de opstanding van Jezus Christus herdacht.
De nieuwe paaskaars is een teken van nieuw licht het symboliseert een nieuw leven. Tijdens elke samenkomst brandt de paaskaars.


De liturgische kleuren rondom Pasen zijn:1e t/m 6e zondag in de tijd voor Pasen = paars
Witte Donderdag = wit
Goede Vrijdag = zwart of rood
Stille Zaterdag = rood of zwart
Paasnacht = wit

C: Hemelvaart
Hemelvaart is een dag waarop wordt herdacht dat Jezus Christus na zijn opstanding uit de dood naar de Hemel ging en zich plaatste aan de rechterkant van God zijn Vader. Hemelvaart valt altijd op een donderdag en is veertig dagen na Pasen.
De liturgische kleur bij Hemelvaart is: wit

 

D: Pinksteren
Pinksteren wordt gevierd 50 dagen na Pasen en 10 dagen na hemelvaart. Dan vindt de herdenking plaats dat Gods Heilige Geest op aarde neerdaalde. Voor zijn hemelvaart had Jezus Christus beloofd om die Heilige Geest te zenden om de gelovigen te ondersteunen bij het getuigen van zijn evangelie.
Pinksteren wordt gevierd met twee dagen 1e pinksterdag is een zondag en de 2e pinksterdag een maandag.
De liturgische kleuren bij Pinksteren zijn
1e en 2e Pinksterdag = rood
Dagen na Pinksteren = groen