Het kerkelijk jaar
Het kerkelijk jaar loopt niet gelijk met het burgerlijk jaar maar is ingedeeld in kringen rond de Christelijke feestdagen.

De eerste kring van het kerkelijk jaar begint met de “Kerstkring”, die begint met de eerste zondag van de advents periode en eindigt op de zesde zondag na advent.

De tweede kring is de “Paaskring” die begint 70 dagen voor Pasen en eindigt vijftig dagen na pasen.  Het paasfeest is op de eerste zondag na de volle maan in de lente. In deze periode valt ook de “40 (werk)dagentijd”.  De zondag telt in deze periode niet mee, want dat is al een dag van bezinning en gedenken.
Veertig dagen na Pasen is Hemelvaartsdag.

De derde kring is de “Pinksterkring” en eindigt 7 dagen na pinksteren. 

Daarna volgt de ”zomerkring” en “herfstkring” met als afsluiting de “De laatste zondag van het kerkelijk jaar”.

  

 

 

 

Welke kleur hoort bij welke periode?

Door de maandaanduiding van het burgerlijk jaar is het voor iedereen duidelijk in welke periode van het jaar men bevindt. In het kerkelijk jaar gebeurt dit door middel van kleuren: 

1e t/m 2e zondag van advent
3e zondag van advent
4e zondag van advent
Kerstnacht en Kerstfeest:
De zondagen na Kerst tot en met de zesde zondag na advent
De zondagen daarna tot 70 dagen voor Pasen
1e t/m 6e zondag in de tijd voor Pasen
Witte Donderdag
Goede Vrijdag
Stille Zaterdag
Paasnacht, Pasen
Zondagen na Pasen tot en met de zondag na Hemelvaart
Pinksteren
Zondagen na Pinksteren

paars
paars of roze
paars
wit
wit
groen
paars
wit
zwart of rood
rood of zwart
wit
wit
rood
groen

 De betekenis van de kerkelijke/liturgische kleuren
De algemeen aanvaarde betekenis van de kerkelijke kleuren zijn:

Wit        
Rood
-
Paars
Roze
Zwart
Groen

Kleur duidt op reinheid, schoongewassen zijn, licht, feest
Kleur van vuur,  verwijst naar de Heilige Geest
Kleur van bloed, het symbool van het martelaarschap
Kleur van ingetogenheid, boete, rouw
Mengkleur van paars en wit. in de boetetijd breekt het wit van het feest door
Kleur van het diepste verdriet, alle licht ontbreekt
Kleur van de hoop, van groei en toekomst

 Gebruik van de kerkelijke/Liturgische kleuren 

De kerkelijke/liturgische kleuren komen tot uitdrukking door het gebruik van kleden (antependia’s) op de liturgische tafel en is dus voor iedere kerkganger zichtbaar.
Ook de predikant draagt een toga met een stola in de kleur welke in die bewuste periode geldig is.