Tot nu toe werd er, behalve op de laatste zondag van de maand, altijd staande koffie gedronken in de hal van de Opgang. Voor wie graag wil zitten, is er dan het zitje daar, aangevuld met enkele stoelen uit de zaal. Omdat wij het idee hebben, dat wel meer mensen willen zitten, zal vanaf komende zondag de grote zaal ook steeds open zijn. Wie wil, kan daar plaatsnemen. Wel is het zo, dat de koffie vanaf het buffet in de hal geschonken zal blijven worden en vandaar afgehaald kan worden.

Dit blijft dus het verschil met de laatste zondag van de maand. Dan gaat het luik open en wordt de koffie in de keuken geschonken. Wij zullen na verloop van tijd evalueren of deze manier van koffiedrinken aansluit bij de behoefte van gemeenteleden. Mocht u nog ideeën hebben in dit opzicht, dan houden wij ons daarvoor aanbevolen. Voorlopig doen wij het nu zo.

Namens de koffiegroep,

Harm Klein Ikkink