Evenals bij veel organisaties gaan de kosten wel door, maar de inkomsten niet. Denk hierbij aan de zondagse collectes. Toch kunt u uw giften wel kwijt!

In de zondagse uitzendingen van de kerkdienst zullen bestemmingen worden vermeld evenals de manier waarop u uw gift kunt overmaken.

Wij rekenen op u!
College van Kerkrentmeesters.