In wijk Zuid is een zogenaamde wijkraad werkzaam. Deze raad bestaat uit een kerkrentmeester, een kerkmeester en een penningmeester.

De kerkrentmeester vertegenwoordigt de wijk in het College van Kerkrentmeesters en behartigt zowel de wijkbelangen als de belangen van Drachten-breed. Deze belangen houden in dat de financiële aspecten in de meest brede zin in het oog dienen te worden gehouden, waarbij onderhoud van de gebouwen en personele zaken en de totale financiële staat van de Protestantse Gemeente Drachten een belangrijk onderdeel zijn.

De kerkmeester houdt zich bezig met de uitvoering van en opdrachten geven voor onderhoudswerkzaamheden van de kerkgebouwen in wijk Zuid. Deze gebouwen zijn: de Zuiderkerk met pastorie en de gebouwen aan de Oosterstraat.


De penningmeester houdt toezicht op het te besteden budget in het deelgebied.


De volgende personen hebben in deelgebied Zuid zitting in de wijkraad (klikt u op de naam voor contactgegevens):

Kerkrentmeester: Wim Visser
Kerkmeester: Henk Zwanenburg
Penningmeester: Geert van der Meulen


 

De Diaconie geeft met haar dienende karakter inhoud aan één van de doelstellingen van de gemeente.

Doelstelling
De Diaconie wil oog en oor hebben voor mensen en groepen in knelsituaties en de maatschappelijke factoren die deze veroorzaken. Diaconaat is een dienende taak voor de gehele kerk en zij wil de gemeente diaconaal bewust maken en betrekken bij diverse activiteiten.

Activiteiten
Met Pasen een bloemengroet door gemeenteleden en voor die gemeenteleden die niet meer de kerk kunnen bezoeken of om een andere reden extra aandacht verdienen.
Met Kerst een attentie voor:

  • Gemeenteleden die met ziekte te maken hebben
  • Gemeenteleden die een partner/kind hebben verloren
  • Gemeenteleden die om wat voor reden niet meer in de kerk kunnen komen
  • Gemeenteleden die volgens u een beetje extra aandacht in de vorm van een attentie nodig hebben

De Eredienst
Naast het collecteren en de afkondiging voor de dienst helpt de diaken ook met de verzorging van het Heilig avondmaal.

Vergaderingen
De diaconie vergadert 10 keer per jaar en het C.D.D. (zie onder) 4 keer per jaar.

Ondersteuning
Daar waar diaconale hulp nodig is zal op gepaste wijze, financieel, (o.a steuntje in de rug) of door doorverwijzing naar de nodige instanties, hulp worden geboden.

Collectes
De C.D.D. is een overkoepelend orgaan en behartigt de diaconale zaken van de Protestantse Gemeente te Drachten. De opbrengsten van de collectes worden aan de door de C.D.D. geplande doelen afgedragen. Twee keer per jaar is er een vrij te besteden collecte, hiervoor wordt door de diaconie een eigen bestemming gezocht.

Vakanties met aandacht
Het hele jaar door worden er vakantieweken aangeboden voor verschillende doelgroepen. Zo zijn er bij voorbeeld: vakanties voor ouderen met geen tot weinig zorg. Vakanties met zorg, voor mensen met een
lichamelijke beperking. Vakanties voor eenoudergezinnen. Vakanties voor mantelzorgers met een dementerende partner. Wilt u hier meer over weten, ook financieel? Informeer dan bij de diaken zij kunnen u hier meer over vertellen. Voor meer informatie over het vakantieaanbod kijk op www.hetvakantiebureau.nl.

Vraagelkaar
Heeft u een vraag of wilt u iets doen voor een ander gemeentelid? Door lid te worden van Vraagelkaar groep Zuid kunt u veilig en vertrouwd een gemeentelid iets vragen of aanbieden. Als u niet in het bezit bent van een computer is dat geen bezwaar. Uw vraag of aanbod kan ook telefonisch worden geplaatst.

ZWO
Na verloop van jaren werd het wenselijk geacht om naast het woord (Zending) ook financieel (Diaconaat) en kennis (Ontwikkelingssamenwerking) de “Zendingsopdracht”  te ondersteunen. In onze gemeente is een ZWO groep actief die landelijk verenigd opereert onder de naam “Kerk in Aktie”. Deze groep kunt u bereiken via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Voor vragen of inlichtingen kunt u contact opnemen met de contactpersoon van de diaconie via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Een kerkgemeenschap is een soort familie waarin je mag ervaren dat je er niet alleen voor staat. Je zorgt voor elkaar, leeft met elkaar mee en bidt voor elkaar. Pastoraat komt van ‘pastor’, herder. Jezus is dé goede herder, die voor zijn kudde zorgt en zelfs zijn leven geeft voor zijn schapen. Pastoraat is: zorgen voor elkaar in zijn naam.


De PG Drachten is verdeeld in vier pastorale deelgebieden. De pastorale zorg is in deelgebied Zuid is als volgt georganiseerd:

  • Eerstelijns pastorale zorg: Er zijn in deelgebied Zuid ongeveer 65 contactpersonen die vanuit 6 secties 'eerstelijns' pastorale zorg verlenen. Zij helpen u om contact met de kerk te leggen en te onderhouden. U bent ingedeeld bij één van de contactpersonen. Zij komen een paar keer per jaar bij u langs om u kerkelijke post te overhandigen zoals uitnodigingen of kerkbalans. Ook komen ze graag langs bij vragen over de kerk, bijzondere omstandigheden of 'zomaar'. Zij kunnen u doorverbinden met uw predikant, ouderling of het kerkelijke bureau. In de tehuizen zijn aparte pastorale teams met:
  • Tweedelijns pastorale zorg. Daarnaast verzorgen uw predikant en de bezoekouderlingen de zogenaamde 'tweedelijns' pastorale zorg. U kunt bij hen terecht als u een extra steuntje in de rug nodig hebt of verder wilt doorpraten over vragen rondom geloof en kerk, als er sprake is van ernstige ziekte of overlijden, bij geboorte of doop, etc.

De alleroudsten (85 plussers) worden eens in de paar jaar standaard bezocht door de predikant.

Het verzorgingshuis Rispinge heeft eigen ouderlingen en contactpersonen. Op dit moment is er een vacature geestelijke verzorging en kan een beroep worden gedaan op de predikant van deelgebied Zuid.

Neem gerust contact op met:

Predikant
Ds. Peter Smilde
Mobiel: 06 41931040
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.    

Subcategorieën