In wijk Zuid is een zogenaamde wijkraad werkzaam. Deze raad bestaat uit een kerkrentmeester, een kerkmeester en een penningmeester.

De kerkrentmeester vertegenwoordigt de wijk in het College van Kerkrentmeesters en behartigt zowel de wijkbelangen als de belangen van Drachten-breed. Deze belangen houden in dat de financiële aspecten in de meest brede zin in het oog dienen te worden gehouden, waarbij onderhoud van de gebouwen en personele zaken en de totale financiële staat van de Protestantse Gemeente Drachten een belangrijk onderdeel zijn.

De kerkmeester houdt zich bezig met de uitvoering van en opdrachten geven voor onderhoudswerkzaamheden van de kerkgebouwen in wijk Zuid. Deze gebouwen zijn: de Zuiderkerk met pastorie en de gebouwen aan de Oosterstraat.


De penningmeester houdt toezicht op het te besteden budget in het deelgebied.


De volgende personen hebben in deelgebied Zuid zitting in de wijkraad (klikt u op de naam voor contactgegevens):

Kerkrentmeester: Wim Visser
Kerkmeester: Henk Zwanenburg
Penningmeester: Geert van der Meulen