De Diaconie geeft met haar dienende karakter inhoud aan één van de doelstellingen van de gemeente.

Doelstelling
De Diaconie wil oog en oor hebben voor mensen en groepen in knelsituaties en de maatschappelijke factoren die deze veroorzaken. Diaconaat is een dienende taak voor de gehele kerk en zij wil de gemeente diaconaal bewust maken en betrekken bij diverse activiteiten.

Activiteiten
Met Pasen een bloemengroet door gemeenteleden en voor die gemeenteleden die niet meer de kerk kunnen bezoeken of om een andere reden extra aandacht verdienen.
Met Kerst een attentie voor:

  • Gemeenteleden die met ziekte te maken hebben
  • Gemeenteleden die een partner/kind hebben verloren
  • Gemeenteleden die om wat voor reden niet meer in de kerk kunnen komen
  • Gemeenteleden die volgens u een beetje extra aandacht in de vorm van een attentie nodig hebben

De Eredienst
Naast het collecteren en de afkondiging voor de dienst helpt de diaken ook met de verzorging van het Heilig avondmaal.

Vergaderingen
De diaconie vergadert 10 keer per jaar en het C.D.D. (zie onder) 4 keer per jaar.

Ondersteuning
Daar waar diaconale hulp nodig is zal op gepaste wijze, financieel, (o.a steuntje in de rug) of door doorverwijzing naar de nodige instanties, hulp worden geboden.

Collectes
De C.D.D. is een overkoepelend orgaan en behartigt de diaconale zaken van de Protestantse Gemeente te Drachten. De opbrengsten van de collectes worden aan de door de C.D.D. geplande doelen afgedragen. Twee keer per jaar is er een vrij te besteden collecte, hiervoor wordt door de diaconie een eigen bestemming gezocht.

Vakanties met aandacht
Het hele jaar door worden er vakantieweken aangeboden voor verschillende doelgroepen. Zo zijn er bij voorbeeld: vakanties voor ouderen met geen tot weinig zorg. Vakanties met zorg, voor mensen met een
lichamelijke beperking. Vakanties voor eenoudergezinnen. Vakanties voor mantelzorgers met een dementerende partner. Wilt u hier meer over weten, ook financieel? Informeer dan bij de diaken zij kunnen u hier meer over vertellen. Voor meer informatie over het vakantieaanbod kijk op www.hetvakantiebureau.nl.

Vraagelkaar
Heeft u een vraag of wilt u iets doen voor een ander gemeentelid? Door lid te worden van Vraagelkaar groep Zuid kunt u veilig en vertrouwd een gemeentelid iets vragen of aanbieden. Als u niet in het bezit bent van een computer is dat geen bezwaar. Uw vraag of aanbod kan ook telefonisch worden geplaatst.

ZWO
Na verloop van jaren werd het wenselijk geacht om naast het woord (Zending) ook financieel (Diaconaat) en kennis (Ontwikkelingssamenwerking) de “Zendingsopdracht”  te ondersteunen. In onze gemeente is een ZWO groep actief die landelijk verenigd opereert onder de naam “Kerk in Aktie”. Deze groep kunt u bereiken via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Voor vragen of inlichtingen kunt u contact opnemen met de contactpersoon van de diaconie via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..